Câu hỏi:
Chồng bà Trần Thu Huệ (hue
Trả lời
Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Thủ tục đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ...