Điều kiện được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

14:59 - 21/9/2011

Ông Nguyễn Minh Sơn (infoinviettraveltouroperator@...) có bằng Cao đẳng thực phẩm, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, chứng chỉ tiếng Anh trình độ C. Ông Sơn đã có đủ điều kiện được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch chưa, nếu chưa thì còn thiếu điều kiện gì?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời thắc mắc của ông Sơn như sau:

Theo Điều 73, Điều 74 Luật Du lịch số 44/2005/QH11 được hướng dẫn tại Điều 32 và Điều 33 Nghị định 92/2007/NĐ-CP  ngày 1/6/2007 của Chính phủ thì điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế được quy định như sau:

Hướng dẫn viên du lịch nội địa

Người có đủ các điều kiện được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa là người có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;  Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện; Người đó có một trong các trình độ nghiệp vụ sau:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp du lịch không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Người có đủ diều kiện được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là người có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện; Người đó có một trong các trình độ nghiệp vụ sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có thẻ hướng dẫn viên nội địa;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Ngoài ra, có một trong các trình độ ngoại ngữ sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;

- Có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Trường hợp ông Nguyễn Minh Sơn  là người có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;  Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện; Hiện nay ông đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thực phẩm, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, chứng chỉ tiếng Anh trình độ C. Như vậy, ông đã có đủ điều kiện được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Tuy nhiên, để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, ngoài các điều kiện ông Sơn đã có nêu trên, ông Sơn cần có thêm bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

chinhphu.vn

In trang Gửi ý kiến Lưu để đọc sau Quay lại Về đầu trang