Đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2013 ở doanh nghiệp cao nhất 2,7 triệu đồng/tháng

14:56 - 16/8/2012

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn đề nghị các địa phương đóng góp ý kiến về “phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình doanh nghiệp” gửi về Bộ trước ngày 31/8/2012 để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định. 
                                                   Ảnh minh họa. Nguồn: vnexpress.net

Cụ thể, có 2 phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong doanh nghiệp năm 2013.

Phương án 1: Điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo lộ trình đã trình Ban Chấp hành Trung ương, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 36%. Cụ thể: Vùng 1: mức 2.700.000 đồng/tháng; Vùng 2: mức 2.400.000 đồng/tháng; Vùng 3: mức 2.130.000 đồng/tháng; Vùng 4: mức 1.930.000 đồng/tháng.

Theo phân tích của Bộ LĐ-TB&XH, phương án này có ưu điểm thực hiện theo đúng tinh thần Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” của Ban Chấp hành Trung ương là “điều chỉnh mức lượng tối thiểu khu vực doanh nghiệp nhanh hơn để đến năm 2015 đạt mức nhu cầu tối thiểu”.

Tuy nhiên có nhược điểm mức điều chỉnh cao, làm tăng chi phí lớn ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 đang gặp rất nhiều khó khăn.

Phương án 2: Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 gặp nhiều khó khăn, điều chỉnh tiền lương tối thiểu bằng khoảng 90% so với phương án I, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 25%. Cụ thể: Vùng 1: mức 2.500.000 đồng/tháng; Vùng 2: mức 2.250.000 đồng/tháng; Vùng 3: mức 1.950.000 đồng/tháng; Vùng 4: mức 1.800.000 đồng/tháng.

Phương án này có ưu điểm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng có tác động ít hơn đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, mức điều chỉnh tương ứng với mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung.

Tuy nhiên phương án này có nhược điểm chưa thực hiện theo đúng lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đã trình Hội nghị trung ương 5, các năm sau phải điều chỉnh ở mức cao hơn mới đạt được mục tiêu bảo đảm nhu cầu tối thiểu vào năm 2015.

Bộ LĐTB&XH đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động cấp tỉnh, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với Ban quản lý khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp và gửi ý kiến tham gia về Bộ trước ngày 31/8/2012 để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

cpv.vn

In trang Gửi ý kiến Lưu để đọc sau Quay lại Về đầu trang