Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh 57 năm xây dựng và trưởng thành

8:9 - 25/7/2017

Ngày 15/7/1960, Quốc hội khoá II nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), và ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 20-L/CTN công bố Luật tổ chức VKSND, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát các cấp và cũng từ đó ngày 26/7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành KSND Việt Nam.

Kế thừa và phát huy những thành quả và kinh nghiệm thực hiện chức năng của Viện công tố, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc Hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân; trong suốt 57 năm qua ngành kiểm sát đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành, thực hiện ngày một tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân; góp phần tích cực vào và thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng CNXH, sự nghiệp đổi mới của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng, ngành KSND đều xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát tuy có khác nhau, nhưng tựu chung lại đều nhằm mục đích góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất. Giai đoạn 1960 – 1975: Với tôn chỉ mục đích đó, dưới sự lãnh đạo của ngành cấp trên cấp uỷ địa phương, VKSND huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí Linh), luôn xác định việc thực hiện chức năng phải gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ - với lực lượng ban đầu tuy chỉ có 02 đồng chí song đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Nét nổi bật của trong thực hiện chức năng của đơn vị thời kỳ này là - KSTTPL trong lĩnh vực lưu thông, phân phối - là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh đi vào lĩnh vực này, góp phần lập lại trật tự trong lưu thông phân phối ở địa phương. Những năm tiếp theo biên chế dần được kiện toàn, hoạt động nghiệp vụ được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Những kết quả của đơn vị được cấp trên đánh giá là một điển hình trong tỉnh, được Uỷ ban hành chính tỉnh Hải Dương tặng cờ " Thi đua xuất sắc năm 1967". Giai đoạn 1975 - 1986: Cũng như các địa bàn khác trong cả nước, ở Chí Linh tình hình vi phạm và tội phạm diễn biến phức tạp: Trong nông nghiệp việc chi tiêu sai nguyên tắc, nợ khê đọng sản phẩm… là những vi phạm mang tính phổ biến. Trong lưu thông phân phối cũng từ chế độ bao cấp hai giá, giá thấp, giá cao dẫn đến hiện tượng cửa quyền ở các đơn vị kinh doanh, việc đưa hàng ra ngoài ăn chênh lệch giá, tư thương buôn bán không đăng ký trốn lậu thuế, thu gom, đầu cơ hàng hoá tạo nên tình hình khan hiếm hàng hoá trên thị trường. Tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, việc đánh bạc dưới hình thức đỏ đen, úp xu… diễn ra khắp nơi trên địa bàn. Trước tình hình đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ngành nhất là các đơn vị trong Khối nội chính tập trung đấu tranh kiên quyết, trừng trị nghiêm khắc các hành vi xâm hại đến chính sách kinh tế: gây rối thị trường, đầu cơ buôn lậu, làm hàng giả; các hành vi xâm phạm Trật tự trị an – xã hội: Cướp của, giết người, phạm tội có tổ chức; xúi giục, lừa đảo người trốn ra nước ngoài; những vụ gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ... Cũng trong giai đoạn này từ thực tiễn hoạt động đơn vị cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều biện pháp thiết thực trong phòng chống tội phạm. Kết quả hoạt động của đơn vị đã góp phần tích cực trong việc giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phát huy sức mạnh của kinh tế quốc doanh - kinh tế tập thể, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng định hướng của Đảng. Giai đoạn từ năm 1986 đến nay: Quán triệt đường lối đổi mới toàn diện của Đảng và các chủ chương về cải cách tư pháp, ngành kiểm sát đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về lý luận, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và thực hiện chức năng - nhiệm vụ. Hoạt động kiểm sát tập trung hướng vào phục vụ sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế - từ cơ chế bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ. Công tác Kiểm sát tuân theo pháp luật, triển khai kiểm sát trực tiếp từ 7 - 10 cuộc/năm, tập trung vào các lĩnh vực: Trong nông nghiệp kiểm sát việc quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Trong lĩnh vực công nghiệp, chú trọng kiểm sát về quản lý sử dụng vật tư, tiền vốn, chế độ bảo hộ lao động nhất là đối với đơn vị chủ đầu tư nước ngoài. Trong lĩnh vực lưu thông chú trọng kiểm sát việc chống buôn lậu trốn thuế, quản lý và sử dụng tiền tệ của Ngân hàng, HTX tín dụng; đồng thời còn chú trọng tập trung kiểm sát thực hiện các chương trình quốc gia như: Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình trồng 5 triệu ha rừng, chương trình giải quyết việc làm, các chương trình y tế chăm sóc sức khoẻ cộng đồng... Thông qua các cuộc kiểm sát đã kiến nghị xử lý nhiều cá nhân có vi phạm (có nhiều vụ truy cứu trách nhiệm hình sự), qua đó đã góp phần vào việc tăng cường quản lý kinh tế - xã hội theo pháp luật. Song song với công tác Kiểm sát tuân theo pháp luật, Công tác Thực hành quyền công tố - Kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự cũng được trú trọng, hàng năm truy tố và kiểm sát xét xử từ 70 - 100 vụ, việc truy tố, xét xử đảm bảo không để xảy ra oan sai. Viện kiểm sát trực tiếp khởi tố từ 4 - 6 vụ/năm, (trong đó chủ yếu là án tham nhũng 2 - 3 vụ/năm). Năm 2002 đánh dấu một sự điều chỉnh quan trọng về chức năng hoạt động của Viện kiểm sát theo nội dung sửa đổi của Hiến pháp năm 1992 và Luật tổ chức VKSND năm 2002, ngành kiểm sát nhân dân không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực HC - KT - XH, mà chỉ tập trung vào công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện các quy định của Luật tổ chức VKS năm 2002, các văn bản pháp luật có liên quan; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp (Chỉ thị 53 - CT/TW, Nghị quyết 08 - NQ/TW, Nghị quyết 48 - NQ/TW, Nghị quyết 49 - NQ/TW, của Bộ chính trị…), toàn ngành kiểm sát đã có sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử oan, sai, việc đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội, VKS truy tố, Toà án xét xử tuyên không phạm tội, hạn chế đến mức thấp nhất việc gia hạn điều tra, truy tố; việc trả hồ sơ điều tra bổ sung trong các giai đoạn tố tụng. Nâng cao chât lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên toà được xác định là trọng tâm của cải cách tư pháp đối với ngành kiểm sát, do vậy cùng với việc yêu cầu Kiểm sát viên phải làm tốt công tác chuẩn bị trước phiên toà theo quy chế của ngành; các phiên toà xét xử lưu động, án trọng điểm, những vụ án phức tạp; lãnh đạo viện đều trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, để kịp thời rút kinh nghiệm; chú trọng phối hợp với Toà án tổ chức các phiên Toà hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp. Triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ luật tố tụng dân sự, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các vụ việc Dân sự - Hành chính- Kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật; tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, và công tác kiểm sát Thi hành án; quản lý chặt chẽ, giải quyết kịp thời các Khiếu nại – Tố cáo thuộc trách nhiệm của VKS, đồng thời tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, giải quyết những đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp. Với vai trò là cơ quan thường trực khối nội chính, đơn vị đã duy trì hiệu quả các hoạt động phối hợp trong khối; định kỳ hàng năm chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm công tác Điều tra - Truy tố - Xét xử - Thi hành án - Giải quyết KN - TC về tư pháp, xây dựng và kịp thời bổ sung, Quy chế, Nghị quyết phối hợp giữa các ngành, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của các đơn vị và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Thực hiện tốt công tác cán bộ, đơn vị thường xuyên rà soát, phân loại đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ; trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trưòng của cán bộ, kiểm sát viên nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả làm việc. Với phương châm vừa nâng cao chất lượng việc thực hiện chức năng của ngành, đồng thời từng bước kiện toàn về tổ chức, từ khi thành lập với biên chế chỉ có 02 đồng chí chưa được đào tạo về nghiệp vụ, đến nay tổng số biên chế và lao động hợp đồng của đơn vị 16 người, 100% công chức làm nghiệp vụ có trình độ cử nhân luật (03 đồng chí Thạc sỹ luật), 05 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị, 03 đồng chí Cao cấp lý luận. Với nỗ lực phấn đấu bền bỉ, trong suốt 57 năm qua đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với 20 lần được tặng danh hiệu: " Tập thể lao động xuất sắc", từ năm 1999 – 2016 (17 năm liên tục) là " Đơn vị lá cờ đầu” phong trào thi đua cấp huyện; năm 1992 đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng "Huân chương lao động hạng ba", năm 2001 đơn vị tiếp tục được tặng "Huân chương lao động hạng nhì" và ngày 17/01/2007 Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng: "Huân chương lao động hạng nhất" cho đơn vị. Chi bộ trong các năm đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, năm 2004 và năm 2009 được tỉnh uỷ tặng cờ: “ Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu “; Tổ công đoàn trong nhiều năm liền được công nhận là: “ Tổ công đoàn xuất sắc “. Về cá nhân- hàng năm các cán bộ công chức trong đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng nhiều bằng khen, giấy khen; năm 1985 Đ/C Cao Văn Tấn (nguyên viện trưởng) được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc đầu tiên của ngành kiểm sát Việt Nam, nhiều đồng chí được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành, chiến sỹ thi đua cơ sở. Đặc biệt năm 2007 đồng chí Chu Xuân Đông (nguyên Viện trưởng của đơn vị) được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba. Kết quả và những phần thưởng cao quý đó là cả quá trình đoàn kết, phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ của đơn vị và không thể tách rời sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Hải Dương, của Thường trực thị uỷ, sự giám sát của HĐND thị xã, sự giúp đỡ hiệu quả thiết thực của UBND thị xã, sự phối kết hợp của cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã, phường, của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là của các ngành trong Khối nội chính và sự tin tưởng ủng hộ của quần chúng nhân dân. Trân trọng và kế thừa những thành quả của các thế hệ cha anh đã đạt được, với những bài học kinh nghiệm 57 năm phấn đấu, xây dựng, trưởng thành; lãnh đạo, KSV, KTV, cán bộ VKSND thị xã Chí Linh; phấn đấu giữ vững truyền thống thi đua, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của ngành, của đơn vị; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành và cấp uỷ giao, góp phần đảm bảo cho pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh – thống nhất, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đổi mới, công cuộc cải cách tư pháp, hội nhập kinh tế, quốc tế; góp phần xây dựng quê hương Chí Linh giàu đẹp, văn minh; xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Vỹ - Viện trưởng VKSND thị xã Chí Linh

In trang Gửi ý kiến Lưu để đọc sau Quay lại Về đầu trang