Thông báo kết quả hoàn thành chương trình xây dựng NTM

20:16 - 7/8/2017

Đối chiếu với các quy định, thị xã Chí Linh đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm tra, trình TW thẩm định xét công nhận thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017. UBND thị xã thông báo kết quả đến các tổ chức cơ quan và toàn thể nhân dân trong thị xã được biết. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về địa chỉ: Văn phòng điều phối xây dựng NTM thị xã, tại trụ sở UBND thị xã Chí Linh

Số 162 Nguyễn Trãi 2 - Sao Đỏ- Chí Linh- Hải Dương. Email: kinhtechilinh@gmail.com. Điện thoại: 02203.882.235

 

Báo cáo kết quả xây dựng NTM: Tải file dưới đây:

File đính kèm:  

In trang Gửi ý kiến Lưu để đọc sau Quay lại Về đầu trang