Thông báo Quyết định số 299/QĐ-UBND của UBND thị xã Chí Linh về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

9:32 - 6/9/2017

QĐ: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Vũ Đình Huy số phát hành O 130244; số vào sổ cấp theo dõi giấy chứng nhận 1567 do UBND huyện Chí Linh cấp ngày 12 tháng 07 năm 1999.

Tải file dưới đây:

File đính kèm:  

In trang Gửi ý kiến Lưu để đọc sau Quay lại Về đầu trang