9 tháng thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt hơn 92% kế hoạch

11:5 - 29/9/2017


Tính đến tháng 9 năm nay,  tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt 154,2 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch tỉnh giao (tăng 18% so với cùng kì 2016). Một số chỉ tiêu đạt khá như thu từ doanh nghiệp TW quản lý 1,3 tỷ, thu ngoài quốc doanh đạt 41,5 tỷ các khoản thu từ đất 69 tỷ. Để tăng thu ngân sách, thị xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt công tác điều hành thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng và sự đóng góp tích cực của người nộp thuế. Trong những tháng cuối năm, thị xã tiếp tục thực hiện tốt luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi tiêu công, từng bước ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm các giải pháp của Chính phủ về hoạt động ngân hàng, đẩy mạnh hoạt động tín dụng, đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã./

Phóng viên

In trang Gửi ý kiến Lưu để đọc sau Quay lại Về đầu trang