Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Chí Linh

9:19 - 11/10/2018

Sáng ngày 5/10 thị xã tổ chức hội nghị hướng dẫn về việc lấy ý kiến cử tri và họp HĐND các cấp thông qua nội dung đề án sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường và thành lập thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương.

 Theo đó việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn và tổ dân phố, trên phạm vi các xã, phường thuộc thị xã Chí Linh. Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã gồm xã Kênh Giang và Văn Đức. Ý kiến về việc thành lập 6 phường gồm : Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức, Đồng Lạc, Tân Dân và Cổ Thành. Cuối cùng là ý kiến của cử tri về việc thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ ngày 26 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2018. Đối với việc tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua đề án sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường và thành lập thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương được thực hiện sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung đề án có liên quan, nếu có trên 50% số cử tri trên địa bàn tán thành; UBND cấp phường, xã báo cáo Đảng ủy, thường trực HĐND cùng cấp quyết định tổ chức kỳ họp bất thường, hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND cùng cấp ra nghị quyết thông qua nội dung đề án. Thời gian tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã, phường tiến hành xong trước ngày 10/11, cấp thị xã xong trước ngày 15/11/2018 để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua đề án.
 Để thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, thị xã yêu cầu các ngành, các địa phương cần thông tin đầy đủ kịp thời đến cử tri về lý do, sự cần thiết và nội dung đề án sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường và thành lập thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua đề án phải phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo thời gian, an toàn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định pháp luật từ đó tạo sự đồng thuận , thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và dân dân địa phương. ./.


In trang Gửi ý kiến Lưu để đọc sau Quay lại Về đầu trang