Kết quả lấy ý kiến cử tri sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường và thành lập thành phố Chí Linh

14:43 - 29/10/2018

Tải file dưới đây:

File đính kèm:  

In trang Gửi ý kiến Lưu để đọc sau Quay lại Về đầu trang