Thị ủy

Đồng chí : Lưu Văn Bản 
Chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy-  Bí thư Thị uỷ   
Điện thoại : 0320.3882.206    

Đồng chí Mạc Văn Vững   
Chức vụ : Phó Bí thư thường trực thị uỷ   
Điện thoại : 0320.3882.207